BiH Vijesti Vijesti

Završena sjednica Vijeća ministara BiH, Bevanda odsutan

Denis Zvizdić, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, nakon sjednice je kazao da nikada neće glasati za formiranje Vijeća ministara prije nego što se ispoštuje zakonski uvjet slanja Godišnjeg nacionalnog programa prema Briselu.

On je kazao da razdjelica za formiranje vlasti u BiH neće biti momenat kada on preuzme predsjedavanjem Predstavničkim domom Parlamenta BiH, nego momenat kada svi akteri kažu da će poštivati zakone i vladavinu prava.

“Pozivam da poštujemo vladavinu zakona. Od momenta kada to odlučimo Vijeće ministara može biti formirano u narednih 10 ili 15 dana. Neće se desiti situacija da formiramo Vijeće ministara, a da ćemo zaboraviti ANP”, izjavio je Zvizdić.

Na današnjoj sjednici Vijeća ministara nije bilo riječo o privremenom finansiranju institucija BiH, jer kako je Zvizdić kazao, sjednici nije prisustvovao Vjekoslav Bevanda, ministar finansija, pa su sve tačke koje se tiču tog ministarstva skidaju sa dnevnog reda.

Nismo razgovarali o tome jer sjednici nije prisustvovao ministar finansija i trezora Vjekoslav Bevanda, a kada minister određenog resora nije na sjednici povlače se sve tačke s dnevnog reda u vezi s tom oblasti”, kazao je Zvizdić i dodao:

“Želim da umirim sve one koji su uznemireni zbog najava da bi moglo doći do prekida finansiranja uposlenih, ali do toga sigurno neće doći. Riječ je o ustavnom principu da ne može doći do blokade finansiranja uposlenih i institucija. Budžet za prethodnu godinu će se koristiti i neće biti problema”.

On je pozvao Predsjedništvo BiH kojem je dostavljen budžet da ga i upute u parlamentarnu proceduru i time se završi pitanje budžeta za 2019. godinu.

Zvizdić napominje da Vijeće ministara BiH, redovno radi, iako u otežanim uvjetima i pod različitim aktuelnim političkim i drugim pritiscima.

– Ali uspijevamo održati ritam našeg zasjedanja i usvajati materijale koji su bitni za kredibilitet BiH, kako u unutrašnjim, tako i u međunarodnim okvirima – rekao je Zvizdić.

Ističe da je danas usvojen Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sistemu državne pomoći u BiH, koji je sada u potpunosti usklađen sa pravnom stečevinom EU.

Usvojen je i Izvještaj sa pregovora za zaključivanje Dodatnog protokola 6 Sporazuma o izmjeni i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini između strana CEFTA-e.

– Na prošloj sjednici Vijeća ministara usvojili smo Dodatni protokol 5, a sada i Dodatni protokol 6, koji je u potpunosti usklađen sa SSP-om i ustvari pokazuje našu posvećenost da u potpunosti poštujemo sve norme, standarde i procedure iz međunarodnog sporazuma CEFTA-e, što nije slučaj u našem regionu, imajući u vidu uvedene takse od strane Kosova prema BiH – navodi Zvizdić.

Navodi da je u posljednjih 6-7 mjeseci detektovano 11 necarinskih barijera između BiH i Srbije, od kojih je u međuvremenu riješeno njih devet.

– Ali interesantno je da se nove carinske barijere stalno i iznova kreiraju – pojasnio je Zvizdić, podsjetivši na zabrinjavajuću činjenicu da je u prošloj godini na našim graničnim prijelazima naši privrednici i trgovci izgubili 26 miliona sati u čekanju. To je nešto što treba da zabrine čitav region – naglašava Zvizdić.

Također je usvojen Nacrt memoranduma o razumijevanju između Vlade Ruske Federacije i Vijeća ministara BiH u oblasti ekonomske saradnje na tržištima trećih zemalja.

– To nam naravno može donijeti kvalitetne ekonomske benefite za određena tržišta na kojima možemo zajedno nastupati – dodao je Zvizdić.

Usvojen je i Nacrt odluke o ratifikaciji Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti turizma.

– U oblasti turizma imamo kontinuirani napredak. Prema zadnjoj analizi Svjetske turističke organizacije, BiH je među pet zemalja svijeta za koje se u naredne tri godine očekuje dvocifreni rast turizma. To je nešto što je za nas izuzetno važno – rekao je Zvizdić.

Podršku je dobio i Nacrt osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Srbije o održavanju i rekonstrukciji cestovnih međudržavnih mostova.

– Njih je 12, pri čemu će Srbija preuzeti održavanje i rekonstrukciju sedam, a BiH pet međudržavnih mostova, u ukupnom iznosu od četiri miliona KM – dodao je Zvizdić.

Kako je naveo, i ovaj put je, kao i na svakoj sjednici Vijeća ministara, jedna od centralnih bila tema u vezi sa dolaskom nelegalnih migranata u BiH, a doneseno je desetak zaključaka.

– Zadužili smo ministricu odbrane da hitno pripremi i prema Predsjedništvu bIH uputi odluku o angažiranju inžinjerskih jedinica OSBiH za zaprječavanje lokacija koje koriste migranti za nelegalan prelazak granice. Mi smo dobili izvještaj Ministarstva sigurnosti i GPBiH o kojim je lokacijama riječ. Lokacije su vrlo tačno i precizno definirane, u fokusu ih je 15-ak. Deset je najfrekventnijih, od čega se dio nalazi na granici sa Crnom Gorom, a dio na granici sa Srbijom. Očekujemo da će Predsjedništvo odobriti angažiranje inžinjerskih jedinica i da ćemo ići ka zaprječavanju takvih prijelaza, preko kojih migranti nezakonito ulaze u BiH – poručio je Zvizdić.

Drugi je zaključak finalizacija sporazuma o saradnji MUP-ova, u smislu ispomoći određenog broja policajaca koji će zajedno sa GPBiH nadzirati našu istočnu granicu.

– Tu smo napravili par korekcija. Dakle, ne govorimo o graničnom pojasu koji je imao dubinu 10 kilometara, sada govorimo o graničnoj liniji gdje će policajci npr. MUP-a FBiH ili MUP-a RS zajedno s graničnim policajcima vršiti kontrolu naše granice. Očekujemo da će takav sporazum minsitar sigurnosti pripremiti već za narednu sjednicu Vijeća ministara – napominje Zvizdić.

Vijeće ministara BiH naložilo je ministrima sigurnosti i vanjskih poslova da formiraju zajedničke timove između GPBiH i graničnih policija Srbije i Crne Gore, koji bi patrolirali i zajedno radili na sprječavanju ilegalnog ulaska migranata u BiH.

– Dali smo podršku Koordinacionom odboru, na čelu s ministrom Mektićem, da se napravi jedan plan mogućeg prebacivanja migranata sa trenutne lokacije Vučijaka u jedan prihvatni centar u kojem će oni imati potpuno obezbijeđene zdravstvene, higijenske, sanitarne i druge uvjete. To će pripremljeno u narednih nekoliko dana – pojašnjava Zvizdić.

Pokrenuta je inicijativa i o prijemu novih policajaca u GPBiH, i već na jednoj od narednih sjednica Vijeća ministara bit će odobreno prijem novih 100-150 policajaca u GPBiH.

Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH informisala je na današnjoj sjednici Vijeće ministara BiH da, zbog činjenice da joj aerodromski operateri ne dostavljaju validne informacije, nisu bili u situaciji naplatiti više od 960.000 KM prihoda.

– U tom smislu donijeli smo zaključke kojima ćemo izmijeniti odluke i predvidjeti određene sankcije za one aerodromske operatere koji u budućnmosti ne budu dostavljali izvještaj Direkciji – dodaje Zvizdić.

Iako je dnevnim redom sjednice bilo predviđeno da ministri danas razmatraju i Prijedlog odluke o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period juli-septembar 2019., to se ipak nije desilo.

Razlog je neprisustvo ministra finansija i trezora Vjekoslava Bevande, jer je praksa da se, kada resorni ministar ne prisustvuje sjednici, sve tačke tog Ministarstva skidaju s dnevnog reda.

– Želim, naravno, da umirim sve one koji su možda uznemireni zbog najava da bi moglo doći do prekida budžetskog finansiranja uposlenih i institucija BiH. Do toga sasvim sigurno neće doći jer takvo nešto je regulisano i Ustavom i Zakonom o finansiranju institucija BiH. Dakle, riječ je o ustavnom principu da ne može doći do blokade finansiranja institucija, niti zaposlenih. Jer, recimo, stav 2., člana 8. precizno kaže da, ukoliko se budžet ne usvoji blagovremeno, budžet za prethodnu godinu će biti korišten na privremenoj osnovi, što znači da ne postoji opasnost. Mi smo usvojili odluke za prethodna dva kvartala i ne mislim da će biti bilo kakvih problema da se na narednoj sjendici usvoji odluka i za ovaj kvartal – mišljenja je Zvizdić.

Navodi kako je potpuno siguran da „svi želimo raditi u skladu s Ustavom i zakonom i da niko nije spreman da zbog bilo kakvih političkih ili drugih razloga krši niti Ustav, niti zakon“.

– Naravno, želim da pozovem Predsjedništvo BiH, kojem smo praktično krajem novembra dostavili budžet institucija BiH za 2019., da uputi budžet u parlamentarnu proceduru i time ustvari i u proceduralnom smislu završimo pitanje usvajanja budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2019. godinu – dodao je Zvizdić.

Navodi kako će u poljskom Poznanju u narednih nekoliko dana prisustvovati 6. Samitu zemalja Zapadnog Balkana, na kojem će tema biti ekonomija, povezivanje, civilno društvo, izgradnja infrastrukture i sigurnost.

– Mislim da će glavna poruka i dalje biti i ostati da zemlje Zapadnog Balkana imaju evropsku perspektivu, u smislu kandidiranja projekata. U oblasti infrastrukture smo se jako dobro pripremili i sasvim sigurno najbolje među zemljama Zapadnog Balkana i očekujem dobre i pozitivne vijesti sa ovog samita – uvjeren je Zvizdić.

Komentirao je i neke medijske navode kako će razdjelnica za formiranje vlasti biti momenat kada on preuzme predsjedavanje Zastupničkim domom Parlamenta BiH, jer će u tom trenutku dati ostavku na dužnost predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH.

– Dakle, želim vrlo precizno da kažem da razdjelnica nije momenat kada ću ja preuzeti predsjedavanje. Razdjelnica za formiranje vlasti u ovoj državi je momenat kada svi kažemo – da, poštovat ćemo vladavinu zakona. Jer, ako bih ja to uradio, postupio bih potpuno suprotno važećem Izbornom zakonu, Ustavu i to sasvim sigurno, obzirom da sam legalista, neću uraditi – naglašava Zvizdić.

U tom smislu pozvao je sve da poštuju vladavinu zakona, jer od momenta kada se na to svi odlučimo, kako je rekao, Vijeće ministara BiH može biti formirano u narednih 10-15 dana.

– Dakle, sasvim sigurno se neće desiti situacija da ćemo pristati na formiranje Vijeća ministara, a da ćemo zaboraviti ANP. I da budem potpuno precizan – ja sam najveći zagovornik evropskih i NATO integracija BiH i nikada neću glasati u bilo kojoj funkciji u Parlamentu ili na mojim stranačkim tijelima, da se formira Vijeće ministara prije nego se ispoštuje zakonski uvjet slanja ANP-a ka Briselu. Prema tome, sve ove insinuacije sasvim se sigurno neće desiti. I ako bilo ko misli da na takav način izvrši blokadu ili politički pritisak, u tome neće uspjeti – dodao je Zvizdić.

Od momenta kada prestanemo poštovati vladavinu zakona, upozorava Zvizdić, onda ulazimo u pravnu anarhiju.

– Ako sada dopustimo nekome da kaže kako ne želi da poštuje Zakon o odbrani, kako ćemo onda sutra zabraniti nekome da kaže – ne želim da poštujem bilo koji važeći zakon u BiH? Ne želim da poštujem Zakon o akcizama, Zakon o odbrani… Ako sada uspostavimo tu praksu, onda imamo problem, onda je to pravna anarhija. Mi smo pravna država i želimo da budemo dio pravnoga sistema, pogotovo kao što su to zapadne ili evropske demokratije – istakao je Zvizdić.

Novinare je zanimao Zvizdićev stav da li se trebamo zabrinuti zbog izjava francuskog predsjednika Emmanuela Macrona koji je rekao da novo rukovodstvo EU mora promijeniti svoja pravila kada je u pitanju pristupanje zemalja Zapadnog Balkana.

– Pa ja mislim da se zemlje Zapadnog Balkana u tom smislu ne trebaju zamisliti, ali da svi trebamo pojačati napore na provođenju aktivnosti, preporuka i reformi – dodaje Zvizdić.

Ističe da je BiH dobila 14 preporuka, i da se skoro u svakoj naglašava vladavina prava i neovisnost pravosudnih institucija, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala…

– Predsjednik Francuske je u toj svojoj izjavi dodao jednu bitnu stvar – dok EU ne napravi određene strukturalne izmjene unutar svoga funkcioniranja. Dakle, evropska perspektiva Zapadnog Balkana ostaje živa i ona je definisana Strategijom proširenja EU do 2025. – ističe Zvizdić.

Navodi kako u BiH postoje proevropske i antievropske snage, te dodaje kako i od EU očekuje da pruži maksimalnu podršku proevropskim snagama, jer mi želimo da EU bude dominantan igrač na prostoru Zapadnog Balkana.

(Bportal / D.K. / Vijesti.ba)

Podijeli na društvene mreže!