Slider Tuzlanski kanton Tuzlanski kanton

Za pozorište, biblioteku… Kako je Grad Tuzla potrošio 16 miliona KM od Termoelektrane?

Aerozagađenje ove zime je “vruća” tema u Tuzli, ali i okolnim gradovima. To najbolje ilustruje i činjenica da je Facebook grupa “Pokret za čist zrak” za dvije sedmice okupila 30 hiljada članova, a u okviru grupe pokrenuta je i peticija sa zahtjevima za Grad Tuzlu, ali i kantonalni nivo vlasti – piše Faktr.ba.

Prvi zahtjev opozicinonih vijećnika, ali i građana, jeste izvještaj o utošku sredstava dobijenih po osnovu Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana. Naime, Termoelektrana Tuzla po pomenutom zakonu u prethodne tri godine Gradu Tuzli isplatila je 16 miliona maraka.

U budžetu za ovu godinu, planirano je da se od novca Termoelektrane Tuzla sa 510.000 KM finansira Narodno pozorište Tuzla, a Narodna i univerzitetska biblioteka “Derviš Sušić” sa 195.000 KM. Postavlja se pitanje kako su ove važne kulturne institucije preživljavale prije 2015. godine, bez novca od Termoelektrane Tuzla.

– Tvrdimo da se novac od Termoelektrane troši nenamjenski. Gradonačelnik Jasmin Imamović tvrdi da je sve po zakonu, ali mi se s tim ne slažemo. Više puta smo tražili da se pokrene autentično tumačenje zakona na nivou FBiH te da se konačno utvrdi za šta se taj novac može, a za šta ne može koristiti, ali pozicija u Tuzli nikada nije bila za to – kaže Sabahudin Imamović, šef Kluba vijećnika SDA u Gradskom vijeću Tuzle.

Član šest pomenutog federalnog zakona kaže da se “sredstva ostvarena po osnovu ovog zakona vode na posebnom računu budžeta općina, odnosno grada, i koriste namjenski za poboljšanje životnih uslova građana, a naročito za: finansiranje ili učešće u finansiranju projekata iz oblasti zaštite okoliša, energetske efikasnosti i sl., izgradnju komunalnih infrastrukturnih objekata, kao i gradnju objekata za poboljšanje zdravlja i kvaliteta života (vodovod, kanalizacija, centralno grijanje, lokalni putevi, mostovi, zdrastveni objekti i oprema i sl.), finansiranje projekata za lokalni ekonomski razvoj”.

– Tuzla je u katastrofalnom stanju kada je u pitanju zaštita okoline. Nije riječ samo o zraku, nego i vodama i tlu. Mi imamo oko 2.000 klizišta, nemamo niti jedan kolektor otpadnih voda i sva onečišćena voda ide pravo u rijeke. Više od pet miliona godišnje na ime rada Termoelektrane je deset posto gradskog budžeta i s tim novcem se mora odgovornije postupati. Prije svega uložiti u toplifikaciju i omogućiti lakše priključenje na toplovodnu mrežu, a onda se pozabaviti i drugim ekološkim problemima. Neke mjesne zajednice u Tuzli nisu priključene na vodovodnu i kanalizacionu mrežu – pojašnjava Sabahudin Imamović.

Sigurno je sasvim ugodno imati više od pet miliona KM godišnje, koje se mogu koristiti sukladno željama i prohtjevima vladajućeg SDP-a i načelnika Jasmina Imamovića, ali sve će to trajati dok ne dođe do guše(nja) onih koji trpe posljedice.

(Bportal.ba/Faktor)

Podijeli na društvene mreže!

Komentariši