BiH Slider Slider Vijesti Vijesti

Vlada Kantona obezbijedila plaće za generaciju mladih specijalista

Objavljen je javni poziv za 56 specijalizacija iz raznih oblasti medicine. Sredstva za plaće budućih mladih specijalista obezbijedilo je Ministarstvo zdravstva i Vlada Kantona Sarajevo, kroz Rebalans budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, a što je usvojeno na Skupštini KS.

Na isti način obezbjeđena su sredstva za specijalizacije drugih zdravstvenih ustanova, a javni se pozivi očekuju veoma uskoro.

“Novi i obrazovani zdravstveni kadar je nužan za bolje funkcionisanje zdravstvenog sistema u našem kantonu. Cilj nam je zaposliti i zadržati mlade ljekare kroz uspostavu sistema kadrovskog kontinuiteta, što je jedan od naših strateških prioriteta”, rekla je ministrica zdravstva KS Amela Sofić.

KCUS je ustanova tercijarnog kliničkog nivoa zdravstvene djelatnosti i veoma je važna za pružanje zdravstvene zaštine građanima našeg kantona i onim iz drugih dijelova Federacije. Specijalizacija je uže usmjereno usavršavanje doktora medicine, stomatologije i farmacije te predstavlja sticanje dodatnih kompetencija prema propisanom programu na osnovu utvrđenog plana potrebnih kadrova.

Njihove kompetencije predstavljaju skup znanja, vještina i stavova. Specijalizanti prolaze uglavnom pet godina stručnog usavršavanja i sudjeluju u aktivnostima i odgovornostima predviđenim programom specijalizacije. Specijalistički staž obavlja se u punoj satnici i punom opsegu u zakonski ovlaštenoj ustanovi, a rad specijalizanata se nadzire od strane glavnih mentora i mentora za određenu granu specijalizacije.

(Bportal.ba/Patria)

Podijeli na društvene mreže!