BiH Slider Slider Vijesti

Sud BiH: Danas početak ponovnog suđenja Oriću i Muhiću

Ponovljeno suđenje Naseru Oriću, komandantu odbrane Srebrenice, i njegovom saborcu Sabahudinu Muhiću počet će danas pred Apelacionim vijećem Suda BiH.

Apelaciono vijeće, kojim predsjedava sudija Tihomir Lukes i pred kojim će se voditi drugostepeni proces, 8. juna je ukinulo prvostepenu presudu, kojom su Orić i Muhić bili oslobođeni krivnje, te naredilo novo održavanje glavnog pretresa.

Sud je uvažio žalbu tužioca Miroslava Janjića, koji se žalio zbog, kako je navedeno, bitnih povreda odredaba krivičnog postupka i pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja.

Janjić je, naime, u žalbi, između ostalog, naveo da je prvostepena presuda “nerazumljiva i protivrječna samoj sebi, jer se razlikuje usmena objava presude od njenog pisanog otpravka”.

S druge strane, odbrane Orića i Muhića, koje zastupaju advokatice Lejla Čović i Sabina Mehić, tražile su da se žalba Tužilaštva u cijelosti odbije i potvrdi oslobađajuća presuda.

One su tada kazale kako presuda mora biti identična u usmenoj objavi i pismenom otpravku, ali da se to odnosi na izreku presude, a ne na njeno obrazloženje.

– Nesporno je da je izreka potpuno identična pismenom otpravku i navodi Tužilaštva su apsolutno neosnovani – kazala je tada advokatica Čović.

Prvosrtepeno vijeće Suda BiH u oktobru prošle godine je utvrdilo da Tužilaštvo nije dokazalo navode optužnice u kojoj je navedeno da su Orić i Muhić, u selima Zalazje, Lolići i Kunjerac, na području općina Srebrenica i Bratunac, ubili trojicu zarobljenika srpske nacionalnosti Slobodana Ilića, Mitra Savića i Milutina Miloševića.

(Bportal.ba/Faktor)

Podijeli na društvene mreže!