BiH Slider Slider Vijesti

Šta stoji u programu SDA ponuđenom čelnicima SDP-a, DF-a i Naše stranke

Predstavnici Stranke demokratske akcije (SDA) predstavili su danas strankama okupljenim u Bh. blok (SDP, Naša stranka i DF) prijedlog programa pod nazivom “Principi i program djelovanja parlamentarnih većina za mandatni period 2018.-2022.” godine, piše portal Faktor.

Radi se o sveobuhvatnom programskom dokumentu koji tretira sva ključna pitanja na euroatlantskom putu BiH i sve najpotrebnije reforme, uz konkretne mjere za njihovu implementaciju. Bosni i Hercegovini je, kako se navodi u dokumentu, potrebna održiva i stabilna koalicija za mandatni period 2018.-2022. koja će biti na snazi tokom cijelog mandata u svrhu postizanja željenih rezultata, ali i preuzimanja odgovornosti, što nije moguće ukoliko postoji politička fragmentacija i tijesne parlamentarne većine koje su teško održive.

– Osnovno obilježje političke situacije unutar Bosne i Hercegovine jeste politička fragmentiranost koja stalno proizvodi nestabilnost te otežava funkcionisanje institucija i provođenje potrebnih reformi. U političkom prostoru Bosne i Hercegovine potrebno je intenzivirati procese integracije i kohezije. Nedostatak povjerenja između političkih aktera prelijeva se na šire društvene odnose, stvarajući permanentno stanje političkog antagonizma koji otežava postizanje konsenzusa o ključnim pitanjima za budućnost Bosne i Hercegovine. Takvo stanje za posljedicu ima zastoj i blokade reformskih procesa, širenje besperspektivnosti i nepovjerenja u sposobnost institucija da odgovore potrebama građana. Unatoč svim razlikama, ipak postoji niz zajedničkih imenitelja na osnovu kojih politički akteri u Bosni i Hercegovini, vođeni odgovornošću prema građanima, mogu i moraju postići dogovor i utemeljiti program rada – navodi se u uvodnom dijelu dokumenta.

Dokument je podijeljen u nekoliko programskih cjelina. Između ostalog, ističe se potreba očuvanja mira, stabilnosti i sigurnosti u Bosni i Hercegovini, bezrezervnog poštivanja Općeg okvirnog sporazuma za mir i suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine.

Jedan od glavnih ciljeva je da Bosna i Hercegovina tokom 2019. godine dobije status kandidata za članstvo u EU, te da što prije nakon toga otpočne proces pregovora o 35 poglavlja pravne stečevine EU.

– Temeljne reforme potrebno je provesti kako bi se ispunila dva ključna uvjeta za članstvo u EU: 1. Stabilno i efikasno funkcionisanje institucija koje osiguravaju demokratiju, vladavinu prava i poštivanje ljudskih prava; 2. Funkcionalna tržišna ekonomija, konkurentnost, ekonomski rast i zapošljavanje – navodi se u programu.

Reforma izbornog zakonodavstva, borba protiv korupcije i organiziranog kriminala, reforma javne uprave i ekonomski rast i zapošljavanje također su elementi ovog programa, uz predložene konkretne mjere kako to realizirati.

Program se također fokusira na reformu zdravstvenog sistema, unapređenje položaja mladih i boračkih kategorija, održivi povratak i zaštitu životne sredine te masovnu izgradnju saobraćajne i energetske infrastrukture.

– Usvajanjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH osigurane su finansijske pretpostavke za realizaciju masovnih infrastrukturnih javnih radova u oblasti saobraćajnog povezivanja i integracije zemlje. Donošenjem ovog Zakona postalo je operativno preko milijarda eura sredstava za izgradnju cestovne infrastrukture – stoji u dokumentu kojeg je predstavila SDA.

– Garant stabilnog funkcionisanja institucija su široke i održive parlamentarne većine, sastavljene od, prije svega, pobjedničkih stranaka, koje imaju demokratski kapacitet i legitimitet da obavljaju vlast na svim nivoima, sa jasnim programskim ciljevima koji će se ostvariti provođenjem precizno određenih mjera i aktivnosti. Izborni rezultati ukazuju da je takve koalicije moguće uspostaviti. Njihovo brzo i efikasno formiranje je pitanje odgovornosti političkih aktera i njihove spremnosti za dijalog. Vlast nas svim nivoima treba uspostaviti što brže, vodeći računa o cijeloj državi, i bez ikakvih uslovljavanja – ističu iz SDA u svom programu.

Među najzanimljivije i najznačajnije mjere svakako spadaju one koje se odnose na mlade. U dijelu programa pod nazivom “Unaprjeđenje položaja mladih i pronatalitetske mjere” se navodi: Evropski ekonomski prostor, koji se temelji na principima konkurencije i tržišnog natjecanja, ima stroga ograničenja kada su u pitanju mogućnosti subvencioniranja. Poglavlje 19. (Socijalna politika i zapošljavanje) definiše ciljeve poboljšanja sistema socijalne zaštite, uz posebnu brigu za kategorije koje su manje zastupljene na tržištu rada, gdje se otvara prostor subvencije. S obzirom na poteškoće u zapošljavanju, predmet dugoročne subvencije treba biti kategorija mladih. Slijedeće mjere su prioritetne za unaprjeđenje položaja mladih:

• Subvencije za start-up firme koje pokreću mladi;

• Subvencije pri zapošljavanju i samozapošljavanju mladih;

• Povoljne kreditne linije za rješavanje stambenih pitanja mladih.

Pokrenuti i mjere podrške mladim bračnim parovima i porodicama s djecom:

• Razvoj i investiranje u sistem predškolskog odgoja (briga o djeci predškolskog uzrasta);

• Formiranje jedinstvenog Porodiljskog fonda Federacije BiH s ciljem izjednačavanja
naknada;

• Usvajanje Zakona o dječijoj zaštiti Federacije BiH;

• Formiranje Fonda dječije zaštite Federacije BiH;

• Povećanje broja porodica s pravom na dječiji doplatak;

• Povećanje dječijeg doplatka;

• Usvajanje izmjena Porodičnog zakona Federacije BiH s ciljem olakšanja procesa usvajanja djece.

U dijelu “Unaprjeđenje položaja boračkih kategorija i civilnih žrtava rata” navodi se: U oblasti socijalne politike važno je posebnu pažnju posvetiti rješavanju statusa i prava demobilisanih boraca. Temelj za rješavanje ovih pitanja jeste donošenje Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica na nivou Federacije BiH. Položaj boračke populacije potrebno je rješavati i kroz podršku projektima zapošljavanja i samozapošljavanja demobilisanih boraca. Rješavanje zaštite prava branilaca i civilnih žrtava rata inicirati i kroz slijedeća rješenja na nivo Federacije BiH:

• Zakon o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja;

• Zakon o pravima logoraša, žrtava torture i drugih civilnih žrtava rata;

• Finaliziranje izrade registra branilaca i njegova objavu i korištenje u skladu sa zakonom.

Kada je u pitanju dio “Saobraćajna infrastruktura” u programu SDA se navodi: Usvajanjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH osigurane su finansijske pretpostavke a realizaciju masovnih infrastrukturnih javnih radova u oblasti saobraćajnog povezivanja i integracije zemlje. Donošenjem ovog Zakona postalo je operativno više od milijarde eura sredstava za izgradnju cestovne infrastrukture.

Unaprjeđenje cestovne infrastrukture:
• Izgradnja brzih cesta od Sarajeva prema Tuzli, Goraždu, Travniku, Bihaću, te od Stoca
prema Neumu;
• Izgradnja tunela Prenj na Koridoru Vc;
• Izgradnja dionice Koridora Vc na području Mostara;
• Izgradnja dionice Koridora Vc na području Žepča;
• Izgradnja brze ceste Lašva – Jajce;
• Izgradnja brze ceste Žepče – Tuzla;
• Izgradnja Prve transverzale u Sarajevu;
• Izgradnja autoputa Sarajevo – Beograd u dva pravca;
• Izgradnja autoputa na trasi Jadransko-jonske ceste kroz Hercegovinu.

Unapređenje željezničke infrastrukture:
• Rekonstrukcija i modernizacija pruge Sarajevo – Doboj;
• Završetak rekonstrukcije i modernizacije pruge Sarajevo – Čapljina;
• Projektovanje i izgradnja pruge Vareš – Banovići (Sarajevo – Tuzla).

Unapređenje kapaciteta u oblasti zračnih komunikacija:
• Izgradnja aerodroma u Bihaću;
• Proširenje kapaciteta i modernizacija aerodroma u Sarajevu;
• Proširenje kapaciteta i modernizacija aerodroma u Tuzli;
• Proširenje kapaciteta i modernizacija aerodroma u Mostaru

Sadržaj cijelog dokumenta možete vidjeti u fotogaleriji.

(Bportal.ba/Faktor)

Podijeli na društvene mreže!