BiH Slider Slider Vijesti

“Rastumačio”: Profesor latinskog Grubeša kontra Ustavnog suda, Venecijanske komisije i razuma

Iako nije pravnik po struci, nego profesor latinskog jezika i rimske književnosti i sociologije, Josip Grubeša, kojeg je igrom slučaja i zahvaljujući stranačkoj pripadnosti zapalo da bude i državni ministar pravde u BiH komentarisao je odluku Ustavnog suda BiH u vezi sa navodnim danom RS-a i njegovim obilježavanjem.

Prema Grubešinom tumačenju, 9. januar kao navodni dan RS-a je ustavan praznik. Još napominje kako je Narodna skupština RS-a svojevremno usvojila izmjene Zakona o praznicima, te tako provela odluku Ustavnog suda BiH.

Ma koliko Grubeša pokušavao da svoje i prisustvo svojih stranačkih kolega proslavi jednog neustavnog praznika pravno utemelji, iz njegovog saopćenja je jasno da se radi, zapravo o političkoj izjavi koja ima samo jedan cilj, a to je da opravda odlazak delegacije HDZBiH, predvođene stranačkim šefom Draganom Čovićem, u Banja Luku 9. januara. Time su, ujedno, pokušava opravdati i nazadna politika HDZ-a BiH i njihova saradnja sa SNSD-om na razbijanju BiH kao države.

Grubeši bi, ako je već želio da govori o pravnoj utemeljenosti neustavnog praznika, bolje bilo da je prvo čuo riječ ljudi koji, za razliku od njega, jesu pravnici i pri tome stručnjaci upravo za ustavno pravo.

– To se pitanje može posmatrati iz dva ugla. Ono što je jasno, šta se dešava i šta se desilo, jeste da je već krajem 2015. godine Ustavni sud BiH u jednoj vrlo iscrpnoj odluci rekao da je 9. januar neustavan i neprihvatljiv i zabranjeno je da se takav dan proglašava Danom Republike Srpske, ali da RS kao svaki drugi administrativno-teritorijalni nivo u BiH ima pravo na svoj dan. Prema tome, naloženo je Narodnoj skupštini RS da izmijeni taj zakon i da izabere neki drugi dan koji će biti prihvatljiv s tačke gledišta naših ustavno-pravnih vrijednosti. Nakon toga, to se nije desilo, pa je Ustavni sud stavio van snage te odredbe, ali je NSRS krajem 2016. godine donijela Izmjene i dopune tog zakona i ustvari nije ništa drugo uradila nego je ponovo propisala da je 9. januar Dan RS – kazao je pravni ekspert Nedim Ademović za N1.

Prema njegovim riječima, pokrenut je novi postupak pred Ustavnim sudom i to kako bi se dao odgovor na dva pitanja. Prvo je da li eventualno postoje nove okolnosti koje bi ukazivale da nešto što je prije bilo neustavno sada eventualno može biti prihvatljivo, a s druge strane da li je RS prekršila još jednu obavezu iz Ustava BiH, a to je da se poštuju nalozi najviših sudskih instanci s obzirom da se zauzeo stav da je ovo samo formalno i formalističko ispunjavanje odluke Ustavnog suda, međutim, suštinski zaobilaženje i negiranje tih naloga.

– Prema tome, na današnji dan kada posmatramo taj problem možemo ga posmatrati formalistički u smislu da je još uvijek na snazi nešto što nije proglašeno neustavnim. Prema nekom zakonu RS 9. januar jeste dan RS, ali suštinski gledajući, svi znamo i zbog toga ovolika rekacija međunarodne zajednice da RS samo formalno i suštinski zaobilazi, neizvršava, negira autoritet Ustavnog suda BiH kao najvišeg suda u državi i samo pokušava da pokaže svoju faktičku snagu i da negira osnovne principe po kojima funkcioniše svaka držva, a to je da se sudske odluke i njeni nalozi moraju izvršavati. Prema tome, moj odgovor poslije ove priče jeste da formalno i formalistički, onaj koji hoće da zaobiđe suštinu stvari, može reći da, još uvijek je zakon na snazi i postoji odredba koja proglašava 9. januar danom RS. Međutim, suštinski, može se apsolutno, meritorno reći da je to neustavan praznik – naglasio je Ademović.

Svoje mišljenje o neustavnom danu RS-a dala je i Venecijanska komisija još 2013. godine. Naime, nakon što je tadašnji član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović podnio apelaciju Ustavnom sudu BiH, kojom traži ocjenu ustavnosti odredbi Zakona o praznicima RS-a, kojima je 9. januar označen kao navodni dan RS-a, najviša sudska instanca u našoj zemlji je zatražila mišljenje Venecijanske komisije.

Evropska komisija za demokratiju putem prava, poznatija kao Venecijanska komisija, je na svojoj 96. plenarnoj sjednici od 11. i 12. oktobra 2013. godine usvojila mišljenje o usklađenosti izbora dana RS sa antidiskriminatornim standardima Vijeća Evrope, odnosno Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda, zaključujući da je proslava 9. januara kao dana RS-a diskriminatroski čin prema ostalim narodima u tom dijelu BiH.

Time je, praktično, ova komisija Viijeća Evrope podržala stav tadašnjeg člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića, koji je podnio Ustavnom sudu BiH Zahtjev za ocjenu ustavnosti člana 2. b) i člana 3.b) Zakona o praznicima RS kojima se kao zvanični praznik dan Republike u entitetu RS utvrđuje 9. januar, piše Faktor.

Pitanje na koje je Komisija trebala dati odgovor bilo je da li je izbor 9. januara kao datuma koji se proslavlja kao navodni dan RS može rezultirati diskriminacijom protiv članova bošnjačkog i hrvatskog naroda i ostalih koji žive u tom entitetu, u vezi s članom 1 Protokola 12 Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava I temeljnih sloboda i članom 1(1) i članom 2(a),(b),(c),(d) Međunarodne konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije.

U zaključku Venecijanske komisije navedeno je da je Dan RS “utemeljen na historijskim događajima koji su značajni i važni za samo jedan narod u RS-u, odnosno za srpski narod”.

– Odabir 9. januara kao dana RS je inspiriran događajima značajnim samo za jedan narod, što je uvreda za druge narode. Ali svi građani RS-a moraju da slave taj dan. Takva praksa nije u skladu sa osnovnima demokratskim vrijednostima i postulatima – navedeno je u zaključju Venecijanske komisije, gdje se još dodaje i da takva politika nije u skladu sa vrijednostima kao što su dijalog, tolerancija, međusobno razumijevanje i jednakost, koji bi trebali biti osnova prilikom odabira nacionalnog dana.

Zaključuje se da je proslavljanje 9. januara kao dana RS-a čista diskriminacija prema ostalim narodima.

– Uzimajući u obzir uvjete u kojima se nalazi BiH, ali i praksu Ustavnog suda BiH, Venecijanska komisija smatra da proslava i obilježavanje 9. januara, kao dana RS, predstavljaju disrkiminaciju prema drugim narodima – navedeno je u zaključku.

U mišljenju se podvlači da Ustav BiH poznaje, ne samo obavezu zaštite individualnih prava i sloboda u slučajevima diskriminacije, već i u smislu ustavnog principa jednakosti svih konstitutivnih naroda, čime se zabranjuje bilo kakva privilegija ili eskluzivitet jednog naroda u odnosu na druga dva.

U svjetlu toga, zaključuje se da nastavak obilježavanja ovog datuma može dovesti do diskriminacije u vezi sa Članom 1. Protokola 12.,te članom 2(a), (c) i (d) Međunarodne konvencije za eliminaciju svih oblika rasne diskriminacije, a u vezi sa članom II (4) Ustava BiH.

(Bportal.ba/Faktor)

Podijeli na društvene mreže!