BiH Vijesti Vijesti

RAK kaznio RTRS zbog neprofesionalnog izvještavanja sa 28.000 KM

kazna-696x418

Novinari Sanel Kajan i Edina Latif podnijeli su prigovor na rad ovog medija, osvrčući se na izvještaje iz Sarajeva Branke Kusmuk. Prilozi su bili krajnje tendeciozni i puni ličnih komentara, poziva na mržnju i huškački nastrojeni, a objavljeni su u Dnevniku 2 RTRS 18.09.2017. i 09.01.2017. godine.

Javni RTV servisi, između ostalih i RTRS, dužni su čuvati snimke emitovanog programa šest sedmica po emitovanju, te je unutar perioda od šest sedmica Agencija u mogućnosti iste zatražiti i na osnovu njih provesti preliminarni postupak, s obzirom da primjenjivi propisi nalažu provođenje istrage isključivo na osnovu snimaka koje dostavi nosilac dozvole ili koje sačini Agencija.

“S obzirom na navedeno, izdanje Dnevnika 2 RTRS od 09.01.2017., na koje se, između ostalog, odnosi Vaš prigovor, ne može biti predmet razmatranja Agencije, imajući u vidu da je od dana emitovanja predmetnog programa do dana primitka prigovora prošlo više od šest sedmica u okviru kojih su nosioci dozvola dužni čuvati snimke programa. Ovim Vas obavještavamo da će u kontekstu poštivanja primjenjivih pravila i kodeksa Agencija, po službenoj dužnosti, ispitati navode iz prigovora koji se odnose na Dnevnik 2 RTRS od 18.09.2017., te Vas o rezultatima istrage blagovremeno obavijestiti”, rekli su iz Regulatorne agencije za komunikacije.

Nakon nekoliko mjeseci od podnesene žalbe stigao je i odgovor od Agencije u kome kažu:

1. Utvrđuje se da je Radio televizija Republike Srpske – RTRS prekršila član 5 st. (2) i (3) Pravičnost i nepristrasnost Kodeksa o audiovizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija.

2. Za utvrđeno kršenje iz tačke 1. dispozitiva ovog rješenja izriče se novčana kazna u iznosu od 22.000 KM

3. Utvrđuje se da je RTRS prekršila član 5 stav (6) Pravičnost i nepristrasnost Kodeksa o audiovizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija.

4. Za utvrđeno kršenje iz tačke 3. dispozitiva ovog rješenja izriče se novčana kazna u iznosu od 7.000 KM.

5. Za utvrđena kršenja iz tačaka 1. i 3. dispozitiva ovog rješenja izriče se jedinstvena kazna u iznosu od 28.000 KM koju je RTRS dužna da uplati u roku od 15 dana od dana prijema ovog rješenja na račun Regulatorne agencije za komunikacije.

6. U slučaju nepostupanja po naklogu iz tačke 6. dispozitiva ovog rješenja, dužnik se obavezuje da povjeriocu, pored iznosa utvrđenog glavog duga, isplati i zakonsku zateznu kamatu na iznos glavnog duga prema Zakonu o visini stope zatezne kamate, počev od dana izvršnosti ovog rješenja.

7. Nosiocu dozvole RTRS stavlja se na znanje da svako ponovljeno kršenje odredbi relevantnih pravila i propisa Agencije može rezultirati izricanjem strožije sankcije.

Žalba ne odlaže izvršenje ovog rješenja.

dok

(Bportal.ba/Index.ba)

Podijeli na društvene mreže!

Komentariši