BiH Vijesti Vijesti

Predsjedništvo BiH traži od Vijeća ministara hitnu sjednicu o prilivu migranata

Predsjedništvo je primilo k znanju informacija predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH o stanju u oblasti migracija u BiH u vezi s povećanim prilivom migranata u BiH, te zadužilo Vijeće ministara BiH da hitno održi posebnu tematsku sjednicu o ovoj problematici.

Također, Vijeće ministara je zaduženo da hitno sačini i Predsjedništvu BiH dostavi izvještaj i analizu o stanju u oblasti migracija u BiH u vezi s povećanim prilivom migranata u BiH, s prijedlogom mjera i preporukama nadležnih institucija BiH, saopćeno je iz Predsjedništva BiH nakon sjednice.

Predsjedništvo BiH je donijelo оdlukе о prihvаtanju spоrаzumа i оdrеđivаnju pоtpisnikа zа: Аmаndmаn 6. nа Spоrаzum о finаnsirаnju оd 27. 2. 2006. gоdinе izmеđu Bоsnе i Hеrcеgоvinе, kојu prеdstаvlја Мinistаrstvо finаnsiја i trеzоrа, i KfW-а (KfW), kао ugоvоrnih strаnа zа Еvrоpski fоnd zа Bоsnu i Hеrcеgоvinu, Аmаndmаn 1. nа Spоrаzum о finаnsirаnju оd 27. 8. 2007. gоdinе izmеđu Bоsnе i Hеrcеgоvinе, kојu prеdstаvlја Мinistаrstvо finаnsiја i trеzоrа, i KfW-а (KfW), kао ugоvоrnih strаnа zа Krеditni garantni fоnd III zа prоmоviranje mikrо, mаlih i srеdnjih poduzеćа.

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku kojom odobrava zaključivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava između Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i Vijeća Evrope, kao i odluke o rafitikaciji nekoliko sporazuma.

(Bportal.ba/Faktor)

Podijeli na društvene mreže!

Komentariši