BiH Vijesti

Menadžment KCUS-a odgovara na “neutemeljene i neargumentirane” tvrdnje dr. Farisa Foče

U povodu teksta objavljenog na portalu Dnevnog avaza 11.09.2018.godine (preuzet od Novinske agencije Patria), dužni smo obavijestiti javnost o nizu laži, neutemeljenih i neargumentiranih tvrdnji koje je iznio Faris Fočo.

Ove tvrdnje blate ljekarsku profesiju, Klinički centar Univerziteta Sarajevo i uperena su, u krajnje instance i protiv naših pacijenata.

Naime, Faris Fočo tvrdi da je osnovna plata ljekara specijaliste/subspecijaliste u KCUS-u 1488,00 KM. U izvještaju Sektora za pravne, opće poslove, ljudske resurse i obračun plaća iz june 2018. godine, plaća ljekara specijaliste, subspecijaliste iznosi 2680,03 KM bez dežura i pripravnosti, a sa dežurstvima plaća se kreće između 4300 – 4762 KM. U istom periodu glavna sestra odjela je imala osnovnu plaću 1534,69 KM, med.sestra u turnusu 1218,46 a sestra koja radi samo u prvoj smjeni 1137,36 KM.

Tvrdnje koje se odnose na smjenu prof.dr. Ismeta Gavrankapetanovića su također neistinite, jer je Odluka o imenovanju šefa Klinike za ortopediju i traumatologiju istekla dana 11.07.2017.godine, a prof. Ismet Gavrankapetanović je podnio prijedlog za sporazumni raskid radnog odnosa bez otkaznog roka ili otkaz Ugovora o radu sa otkaznim rokom od 7 dana 22.12.2017.godine, na osnovu kojeg je raskinut Ugovor o radu na vlastiti zahtjev 29.12.2017.godine.

Tvrdnja o nestašici repromaterijala je slijedeća laž koja nanosi štetu i KCUS i pacijentima.Naglašavamo da nema nikakvih nestašica, niti listi čekanja na Klinici za bolesti uha, grla i nosa sa hirurgijom glave i vrata.Ne postoje liste čekanja niti postoje priviligirani pacijenti, kakva je bila ranija praksa.

Svi uposlenici KCUS koji imaju „dopunsku djelatnost“ i rade u privatnoj praksi bez adekvatne saglasnosti Komisije za dopunski rad KCUS-a čine tešku poovredu radne discipline u skladu sa članom 90. Pravilnika o radu KCUS-a, što treba biti predmetom rada nadležnih inspekcija.

Faris Fočo je ovakvim istupanjima u javnosti prekršio Proceduru br. 399 „Komunikacije sa medijima po zahtjevu“, koja je na snazi od 15.05.2018.godine i koja jasno definira istupe u javnosti. Nismo dobili Zahtjev medijske kuće/novinara (obrazac br. 399/1), kao ni Izjavu za javni nastup za uposlenike KCUS-a (obrazac br. 393/3). Ova procedura je revidirana ranijom Procedurom koja je bila na snazi od 29.04.2015. godine i donesena je od strane ranijeg menadžmenta KCUS-a. U tački T.3.2.2. jasno je definirano da ukoliko se iznose bilo kakvi podaci o KCUS-u ista se mora ispoštovati u cjelosti.

Žalosno je da se na više mjesta u tekstu pominje „politizacija u KCUS-u“ i na taj način prikupljaju jeftini politički poeni, obzirom da je Faris Fočo na listi kandidata za Federalni paralment BIH kandidiran ispred Stranke Narod i pravda, a bio je dugogodišnji član SDA. Kao takav bio je „vrlo podoban“ ali nije bio sposoban za bilo kakvu rukovodeću funkciju.

Zbog ovakvih sramnih, neistinitih i neargumetiranih istupa u javnosti Farisa Foče, bićemo prinuđeni pokrenuti disciplinsku proceduru, kao i sve zakonom definirane mjere zbog učinjene klevete i blaćenja časne ljekarske profesije, a prije svega učinjene štete u pogledu zdravlja i sigurnosti naših pacijenata, stoji u saopćenju za javnost koje potpisuju prof.dr. Dželaludin Junuzović, direktor Hirurške discipline; prof.dr. Sandra Vegar-Zubović, direktorica Dijagnostičke discipline, prof.dr. Edo Hasanbegović, direktor Discipline za zdravlje djeteta; Doc.dr Alma Džubur Kulenović, direktorica Neuropsihijatrijske discipline; doc.dr. Fatima Gavrankapetanović-Smailbegović, direktorica Discipline za ginekologiju i porodiljstvo; prof.dr Senija Rašić, direktorica Internističke discipline; Amra Karić, dipl.ecc. direktorica Stručne nemedicinske discipline; prof.dr. Enra Suljić-Mehmedika, direktorica Discipline za nauku i nastavu, te generalna direktorica KCUS-a, prof.dr. Sebija Izetbegović.

(Bportal/Saff.ba)

Podijeli na društvene mreže!