BiH Vijesti Vijesti

Mehanizam u Hagu je danas pokrenuo stranicu s informacijama za medije,koje će se koristiti u sklopu šireg pokrivanja 24. godišnjice genocida u Srebrenici.

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu (Mehanizam) danas je pokrenuo stranicu s praktičnim informacijama za medije, kako bi ih mogli koristiti u sklopu šireg pokrivanja 24. godišnjice genocida u Srebrenici.

Pored toga, 9. jula u sklopu komemoracija Program Mehanizma za informisanje zajednica pogođenih sukobima (PMI), pokrenut će kampanju u društvenim medijima “Pamtimo genocid u Srebrenici.”

Stranica s praktičnim informacijama za medije sadrži izabrane informacije o predmetima, uključujući sažetke predmeta, ključne dokumente i potvrdna izjašnjenja o krivici, kao i kompilaciju arhivskog audio-vizualnog materijala iz predmeta okončanih pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i Mehanizmom u vezi sa zločinima počinjenim u Srebrenici u julu 1995. godine.

Kampanja u društvenim medijima, koju će pokrenuti PMI, trajat će od 9. do 18. jula i obilježit će ključne događaje koji su se desili tokom tog perioda 1995. godine u Srebrenici, kako je utvrđeno u predmetima okončanim pred MKSJ-om i Mehanizmom.

Sadržavat će više informativnih video snimaka, infografike i prigodne objave u društvenim medijima, a koristit će arhivski materijal koji je uvršten u dokaze u postupcima pred MKSJ-om i Mehanizmom, kao što su iskazi svjedoka, originalni audio-vizualni materijal, vojni izvještaji i forenzički dokumenti.

Program Mehanizma za informisanje započet je u januaru 2019, sa ciljem da doprinese podizanju svijesti i znanja među zajednicama pogođenim sukobima o konfliktu u bivšoj Jugoslaviji tokom 90-ih godina prošlog stoljeća na osnovu predmeta pred MKSJ-om i Mehanizmom.

Program podržava Evropska unija, saopćeno je iz Mehanizma.

(Bportal / Fena)

Podijeli na društvene mreže!