BiH Vijesti

Karadžić nije proglašen krivim za genocid u sedam bh. općina

Žalbeno vijeće Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu potvrdilo je danas prvostepenu presudu Radovanu Karadžiću, u tački jedan, proglasivši da nije kriv za genocid u sedam bh. općina.

Konačna presuda je da, iako su dokazana djela zločina u gradovima Foča, Vlasenica, Bratunac, Zvornik, Sanski Most, Prijedor i Ključ, Radovan Karadžić nije proglašen krivim za genocid u tim općinama.

Žalbeno vijeće ustanovilo je da za to nema dovoljno dokaza.

Potvrđeno je da su počinjeni zločini u tim gradovima, ali prema ocjeni Žalbenog vijeća ti zločini nisu imali genocidnu namjeru.

Žalbeno vijeće, uz izuzeto mišljenje sudije Den Prade, stava je da tužioci nisu pokazali da je donesena greška pri zaključku da Karadžić nije kriv za genocid 1992. u sedam bh. općina. U principu to je očekivana odluka, koja se tiče genocida u opštinama, jer je istu odluku donijelo Žalbeno vijeće i donoseći međupresudu po pravilu 98bis. Ovaj isti žalbeni navod je iznošen i dalje se iznosi i u predmetu Mladić.

Žalbeno vijeće je odbilo i ovu tačku i potvrdilo oslobađanje za genocid 1992.

(Bportal.ba/Fena)

Podijeli na društvene mreže!