BiH Izdvojeno Izdvojeno Slider Slider Vijesti

Izetbegović, Čović i Dodik postigli dogovor o formiranju Vijeća ministara BiH

Predsjednici SDA, SNSD-a i HDZ-a potpisali su danas 12 principa za formiranje vlasti u BiH, kojim je taj proces konačno otkočen, piše portal Faktor.

Na današnjem sastanku u Sarajevu su Bakir Izetbegović, Milorad Dodik i Dragan Čović postigli dogovor vezan za formiranje Vijeća ministara BiH, te potpisali Principe za formiranje vlasti na državnom nivou.

Potpisani principi, između ostalog, podrazumijevaju okvir za dalju saradnju vezanu za nastavak NATO puta BiH te deblokadu rada Parlamentarne skupštine BiH i formiranje novog saziva Vijeća ministara BiH u narednih 30 dana.

Principi na temelju kojih će funkcionirati državna vlast u predstojećem mandatu su slijedeći:

1. Poštivati i provoditi Opći okvirni sporazum za mir i njegovih 11 aneksa, uključujući i Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i osnovnim slobodama.

2. Poštivati suverenitet i teritorijalni integritet BiH kao elementa njenog međunarodnog subjektiviteta, što je najbolji garant održivosti mira i stabilnosti uz poštivanje dejtonske ustavne strukture.

3. Nastaviti integracijske procese u skladu sa Ustavom i zakonima, usklađujući stavove i interese svih nivoa vlasti u BiH. Potvrditi opredjeljenje za unapređenje odnosa sa NATO-om, ne prejudicirajući buduće odluke u vezi sa članstvom BiH. Sve aktivnosti u ovom smislu provode se u skladu sa svim relevantnim odlukama Predsjedništva BiH, Parlamentarne skupštine BiH i Vijeća ministara BiH, a imajući u vidu ustavnu nadležnost Predsjedništva za provođenje vanjske politike. Komisija za NATO integracije BiH će sarađivati sa svim relevantnim institucijama s ciljem realizacije odnosa sa NATO-om, uključujući izradu nacrta i planova, na bazi odluka Predsjedništva BiH i Vijeća ministara BiH.

4. Implementirati sve presude domaćih i evropskih sudova koje se odnose na Izborni zakon BiH, kako bi se osigurala ustavna i institucionalna ravnopravnost konstitutivnih naroda i građana te njihovo legitimno predstavljanje na teritoriju cijele BiH, a u skladu sa Ustavom BiH.

5. U institucijama na svim nivoima osigurati zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih u skladu sa ustavima, a izbor i imenovanje vršiti prema kriteriju dokazane kompetentnosti kandidata.

Usvojiti zakone i provesti mjere potrebne za sprječavanje i eliminaciju diskriminacije na osnovu etničke, vjerske, ideološke ili druge pripadnosti i za osiguravanje ravnopravnosti u ostvarivanju prava na zapošljavanje, školovanje, socijalnu i zdravstvenu zaštitu.

6. Kroz mehanizam koordinacije procesa evropskih integracija u BiH intezivno raditi na usklađivanju domaćeg zakonodavstva sa pravnom stečevinom EU u cilju ispunjavanja potrebnih uvjeta za pristupanje BiH EU, kroz izradu akcionog plana za ispunjavanje prioriteta iz preporuka Mišljenja Evropske komisije.

U procesu napretka BiH ka članstvu u EU postepeno stvoriti uvjete da institucije BiH preuzmu puni suverenitet i da se završi mandat OHR-a u BiH.

7. Dogovoriti i provesti novi set socioekonomskih reformi kao nastavak prethodne Reformske agende, koji će biti u skladu sa Programom ekonomskih reformi BiH. Ubrzati izgradnju transportne, energetske i digitalne infrastrukture od strateškog interesa za BiH i regiju.

8. Intezivno provoditi mjere koje će osigurati održivi povratak prognanih i raseljenih osoba.

9. Unaprijediti institucionalni i zakonodavni okvir te provedbene kapacitete kako bi se ojačala prevencija i borba protiv korupcije, organizovanog kriminala, uključujući pranje novca i terorizam.

10. Nastaviti izgradnju dobrosusjedskih odnosa sa Republikom Hrvatskom, Republikom Srbijom i Republikom Crnom Gorom, uz rješavanje otvorenih pitanja na principima reciprociteta, međusobnog uvažavanja i poštivanja međunarodnog prava.

11. Pozivamo Parlamentarnu skupštinu BiH na formiranje Komisije za imenovanje Vijeća ministara BiH te ostalih radnih tijela u skladu sa Ustavom i poslovnikom.

12. U slučaju neimenovanja Vijeća ministara BiH u roku od 30 dana od potpisivanja, ovaj Sporazum ne vrijedi.

(Bportal.ba/Faktor)

Podijeli na društvene mreže!