BiH Slider Slider Vijesti

Grbavac zahtijevao da se ne finansiraju boračka udruženja, sad traži 136.280 KM

Opće je poznato da su demobilisani borci, naročito oni koji su protestovali ispred Vlade i Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, protiv finansiranja boračkih udruženja. Zbog svega navedenog čudi zahtjev koji je Udruga zaboravljenih branitelja uputila prema Federalnom ministarstvu za boračka pitanja, a u kome traži da ih za 2019. godinu finansira sa 136.280 KM!? U zahtjevu se navodi potreba za novim prostorijama, inventarom, plaćanje usluga, mobitela, goriva…

Ne znam koji je pravi Drago Grbavac

U obrazloženju koji potpisuje Drago Grbavac, predsjednik Udruge, stoji da su najbrojnija braniteljska boračka udruga u FBiH multietnična, dobrovoljnog i volonterskog tipa, te da do sada nisu koristili budžetska sredstva sa nivoa Federacije BiH.

Salko Bukvarević, federalni ministar za boračka pitanja, kaže kako je upravo Grbavac i na Parlamentu FBiH tražio ukidanje finansiranja boračkih udruženja.

– Sjećamo se svi njegovih zahtjeva na protestima među kojima su ukidanje rada boračkih udruženja. Na Parlamentu FBiH je zastupao te zahtjeve i sada je zahtjev za finansiranje Udruge sa više od 136 hiljada KM poslao prema Ministarstvu. Ja sada ne znam koji je pravi Drago Grbavac!? – kazao je ministar Bukvarević za Faktor.

Upitali smo ga koliko se za jedno udruženje može maksimalno izdvojiti sredstava na godišnjem nivou i koje uvjete moraju ispuniti da bi im se dao novac.

– S obzirom na to da se to dijeli putem javnog poziva, svako udruženje mora priložiti svoj program rada. Mi finansiramo program rada, aktivnosti. U okviru Ministarstva imamo u skladu s našim Pravilnikom komisiju koja boduje projekte i zavisi od broja aplikanata i broja članstva koje zastupa udruženje. Koliko se mogu prisjetiti, Savez porodica šehida i poginulih boraca, Savez RVI FBiH su dva saveza koja okupljaju možda ponajveći broj registrovanih članova koji uredno izmiruju obaveze i mislim da oni dobijaju i najveći iznos i Savez boraca FBiH. Ali to je oko 40-ak hiljada KM na godišnjem nivou – rekao je Bukvarević.

Pričali smo i sa Dragom Grbavcem, predsjednikom Udruge zaboravljenih branitelja.

– Svjesno smo išli sa tom cifrom od 136.280 KM jer nam ne daju ništa. To je istina, ali zato što nas nikada ne obavještavaju, registrirani smo na nivou države, FBiH. I nikada se nisu udostojili da nas pozovu kao ove druga udruženja, da nešto s njima pričamo. I sada smo mi išli svjesno da vidimo šta će uraditi kada mi nešto tražimo što nije normalno, a što oni daju svojim temeljnim i krovnim organizacijama – govori Grbavac.

Skrenuli smo mu pažnju kako se taj zahtjev krši sa njegovim stavovima, zalaganjima za ukidanje finansiranja udruženja.

Svjesni smo da nam neće dati ništa

– Tako je, upravu ste, ali to je svjesno urađeno da bismo vidjeli šta će oni uraditi. Svjesni smo da nam neće dati ništa. I u ovom trenutku imam svojih para koje neću nikada dobiti. Išao sam u ime Udruge na sastanke, nikada ništa nismo dobili. I zato smo išli prema njima ekstremno, da vidimo šta će uraditi. A neka objave koliko su kome dali. Mi djelujemo na području BiH i imamo 20 i nešto, da ne slažem, podružnica koje su uredno registrirane i oko 30 hiljada članova. Jedino u Ljubuškom dobijamo 400 KM mjesečno i imamo jednu prostoriju koja je tri sa tri – govori Grbavac za Faktor.

Dodaje kako imaju i troškove zbog presuda. Objašnjava da je nekoliko branitelja presuđeno zbog blokade graničnog prijelaza Bijača tokom jednih od protesta i moraju platiti kazne u visini 700 do 800 KM.

(Bportal.ba/Faktor)

Podijeli na društvene mreže!