BiH Slider Slider Vijesti Vijesti

Gradnje će biti, ali kad: Opet zapelo u HDZ-u?

Planirano je da se prvo iskoristi 180 miliona eura, od ukupno 500 miliona, koliko će od ove sume biti izdvojeno za FBiH. Dionica Tarčin – Ivan zajedno sa tunelom Ivan bi se trebala početi graditi u drugoj polovini ove godine, s obzirom na to da će nju u cijelosti finansirati EBRD. Osim ove, od spomenutih 180 miliona eura, gradit će se dionice Poprikuše – Nemila, Mostar Jug – Buna i Putnikovo Brdo – Karuše, koja predstavlja spoj sa dionicom autputa na Koridoru Vc kroz RS. Međutim, ove tri dionice će se, vjerovatno, početi graditi tek naredne godine.

Prema pojašnjenju koje su novinari Faktora dobili, problem u vezi sa dionicom Poprikuše – Nemila je prvi dio finansijske konstrukcije. Ranije je sklopljen ugovor sa Evropskom investicijskom bankom (EIB), koja je osigurala prvu polovinu potrebnog novca. Međutim, ministrica finansija FBiH Jelka Milićević je uporno odbijala dati mišljenje na ovaj ugovor o finansiranju dok ne budu usvojene izmjene Zakona o akcizama, koje su predstavljale garanciju da će biti osigurana sredstva za vraćanje ovog duga.

– U međuvremenu je ministrica Milićević dala pozitivno mišljenje, ali sada se oteže sa usvajanjem ostalih potrebnih dokumenata, kao što su Plan poslovanja JP Autoceste FBiH i slično. Zapravo, cijeli proces, iz njima poznatih razloga, odugovlače kadrovi HDZ-a BiH. Ista situacija, odnosno nepotrebno odugovlačenje procedura, se dešava i sa još četiri ugovora o finansiranju izgradnje dionica Buna – Kvanj, tunel Zenica, Vranduk – Ponirak i Nemila – Vranduk. Tek kada se potpiše ugovor sa EIB-om, EBRD će pristati da odobri novac za dionicu Poprikuše – Nemila – pojasnili su naši izvori.

Za sklapanje ugovora za izgradnju dionice Mostar Jug – Buna potrebno je sačekati da Ustavni sud FBiH donese odluku u vezi s apelacijom za ocjenu ustavnosti Prostornog plana FBiH koju je podnio potpredsjednik FBiH Milan Dunović. Što se tiče dionice Putnikovo Brdo – Karuše, njeno projektovanje i izgradnja trebaju biti rađeni u saradnji sa Vladom RS-a, s obzirom na to da početak ove dionice predstavlja spoj sa dijelom Koridora Vc kroz RS.

Zbog svega navedenog, početak gradnje spomenute tri dionice očekuje se tek naredne godine.

Ovo nije i jedina opstrukcija koje dolaze od kadrova HDZ-a BiH.

– Prvobitni sporazum, koji je ispregovaran sa EBRD-om trebao je sadržavati i finansiranje izgradnje tunela Prenj, te koncesiju na dionicu autoputa sjeverno od Zenice. Međutim, iz nepoznatih razloga iz HDZ-a je poručeno da njihovi ministri u Vladi FBiH neće podržati sporazum sa EBRD-om, ako u njemu budu i ove dvije dionice, tako da su one izostavljene. Da su bile uvrštene, sporazum sa EBRD-om smo mogli odmah proslijediti drugim međunarodnim kreditnim institucijama koje su zainteresovane za finansiranje izgradnje Koridora Vc, a to su EIB, Kuvajtski fond i OPEC-ov fond za međunarodni razvoj OFID i sa njima u kratkom roku sklopiti slične sporazume. Time bi bila zatvorena finansijska konstrukcija, drugim riječima obezbijeđen sav potrebni novac za izgradnju cijelog Koridora Vc kroz našu zemlju. Ovako, spomenuti međunarodni kreditori čekaju šta ćemo dogovoriti sa EBRD-om u vezi s finansiranjem izgradnje tunela Prenj i dionice sjeverno od Zenice kako bi i one pripremile svoju finansijsku ponudu. Očigledno postaje da ćemo morati sačekati neki novi saziv Federalne vlade da bi ostvarili ovaj cilj, jer u sadašnjem sazivu, zbog stava HDZ-a to neće moći biti učinjeno – tvrde izvori Faktora.

Osim navedenih dionica, novcem EBRD-a bi se trebale graditi još i “sporna” dionica Buna – Kvanj, a načelno je spomenuta i dionica od tunela Ivan do Mostar Juga, bez preciznih detalja o njenim pojedinačnim dijelovima.

Sporazumom sa EBRD-om dogovorena je i gradnja dionica Rudanka – Putnikovo Brdo na međuentitetskoj liniji, te Vukosavlje – Podnovlje.

– Upravo je izgradnja ove dvije dionice, odnosno izgradnja Koridora Vc kroz RS jedno od najvećih dostignuća sporazuma sa EBRD-om. Naime, vlasti RS-a, predvođene Miloradom Dodikom su uporno odbijale da grade Koridor Vc kroz RS, a sam Dodik je u više navrata govorio kako ta dionica za njega uopće nije bitna. Međutim, pregovarači iz EBRD-a su uspjeli promijeniti ovaj njegov stav. Tek sa izgradnjom i ovog dijela, Koridor Vc kroz BiH dobit će svoj puni značaj i funkciju. Drugo značajno dostignuće je što sada u Londonu sa EBRD-om nismo potpisali ugovor nego memorandum o razumijevanju. Radi se o tome da, kada potpišete ugovor, EBRD odmah obezbijedi dogovoreni iznos za kojeg imate određeni rok za povlačenje. Ako ne iskoristite taj novac u predviđenom roku, morate plaćati “penale”. Ovako je memorandumom osiguran novac, ali nemamo rok za povlačenje i nećemo plaćati “penale” bez obzira na to kada budu povučena sredstva. Ugovore za pojedine dionice ćemo potpisati neposredno pred zaključenje ugovora sa izvođačima radova za svaku pojedinu dionicu – saznali smo od naših izvora.

(Bportal.ba/Faktor)

Podijeli na društvene mreže!

Komentariši