BiH Vijesti

Data saglasnost za popunjavanje radnih mjesta u Centru “Vladimir Nazor”

Odobreno je popunjavanje radnih mjesta u Centru “Vladimir Nazor”.

Vlada Kantona Sarajevo je na današnjoj, 143. sjednici, održanoj na području općine Hadžići, dala saglasnost za popunjavanje radnih mjesta u Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju “Vladimir Nazor” te dobila informaciju Kantonalnog ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, koje je dalo odgovor roditeljima čija djeca pohađaju program EDUS-a.

Tim povodom, ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS-a Elvir Kazazović je istaknuo da je Vlada Kantona u proteklom mandatu od tri i po godine uradila mnogo na unapređenju obrazovanja djece s poteškoćama.

– Imamo pet javnih ustanova, koje se finansiraju sa oko 10 miliona KM na godišnjem nivou. Najnoviji objekat je objekat bivše škole “Isa-beg Ishaković”, gdje smo omogućili ranu intervenciju za djecu od 18 mjeseci do polaska u školu. Sve vrijeme smo radili kroz EDUS program, gdje su bili angažovani edukatori po ugovoru o djelu. Shvatili smo neophodnost da se sistemski riješi taj problem i Vlada je odobrila upošljavanje 58 zaposlenika u Centru “Vladimir Nazor”, čijim će se angažmanom zadovoljiti kadrovski i prostorni kapaciteti za rad s djecom za koje su njihovi roditelji predali zahtjev za ranu intervenciju – kazao je Kazazović.

Na sjednici je usvojen Izvještaj Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša o izradi Registra nusproizvoda i otpada životinjskog porijekla u Kantonu Sarajevo.

Ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Čedomir Lukić je kazao da je to problem koji treba  rješavati na višem nivou vlasti.

– Tretman otpada životinjskog porijekla je u nadležnosti Federalne vlade i ministarstva, ali mi imamo problem koji je konstatovan kroz Plan upravljanja otpadom, kao i Kantonalnim ekološkim akcionim planom. Imamo situaciju u kojoj se do sada ova vrsta otpada odlagala na prostoru deponije komunalnog otpada. Kako problem još uvijek nije riješen na nivou Federacije, mi smo pristupili traženju prelaznih rješenja. Dogovorili smo interresorno, s ministarstvima privrede te komunalne privrede i infrastrukture da zajednički djelujemo u ovoj oblasti. Prethodila je izrada Registra ove vrste otpada, u smislu ukupnih količina otpada koje nastaju od životinjskog porijekla, kao i evidencija svih generatora ove vrste otpada na osnovu koje smo donijeli zaključak i predložili rješenje u kojem bismo u narednom periodu zajedničkim sredstvima i snagama pristupili izgradnji novih jama i grobnica, kao i ranije, za odlaganje uginulih životinja te osigurali vozilo kojim bi se ova vrsta otpada dopremala na prostor Regionalnog centra za upravljanje otpadom – kazao je Lukić.

Napomenuo je da je uspostavljena komunikacija s preduzećem “Alba” u Zeničko-dobojskom kantonu, koje ima spalionicu za ovu vrstu otpada, manjeg kapaciteta, u cilju rješavanja dijela tog problema. Dodao je i kako se nada skorom rješenju tog problema za područje cijele Federacije BiH.

Vlada je danas donijela odluku o razrješenju Povjerenstva u Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo, koje je uvedeno prije nekoliko mjeseci.

Kada je govorio o poslovanju Turističke zajednice, ministar privrede Muharem Šabić je naveo kako je Vlada, odnosno Ministarstvo privrede, vršeći monitoring dešavanja u Turističkoj zajednici, uvela Povjerenstvo.

– Jedan od ključnih zadataka Povjerenstva je da se stabilizira poslovanje i napiše izvještaj o poslovanju, bilans stanja o svim tokovima novca i svemu bitnom što se dešavalo u Turističkoj zajednici. U međuvremenu je Vlada izabrala Skupštinu TZ, novog predsjednika TZ, čime su se postigli formalni uslovi za prestanak rada Povjerenstva, a zbog čega je Vlada KS donijela ovu odluku. Povjerenstvo je angažovalo renomiranu Revizorsku kuću “Deloitte” Sarajevo da izvrši pregled stanja i ta revizorska kuća je izradila Izvještaj o činjeničnom stanju u Turističkoj zajednici.  Taj izvještaj se sastoji od bilansa uspjeha i stanja za 2017. i 2018. godinu, pregled prihoda od boravišnih taksi, nelocirani prihodi na dan 13.06.2018. godine, prihodi od participacija, pregled troškova pokroviteljstva, pregled troškova usluga za koje nije provedena nabavka u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, ugovori o djelu, pregled zaposlenih, pregled broja zaposlenih prema specifikacijama, pregled nabavki stalnih sredstava i pregled plaćanja prema dobavljačima. Iz tog izvještaja jasno je da se radi o sistemskoj korupciji i izvlačenju novca iz Turističke zajednice, ustvari ova revizorska kuća je to indicirala. Pored toga, očito je da se se radi o diletantizmu pravnom, komercijalnom i svakom drugom u poslovnom smislu smijenjenog menadžmenta – naglasio je Šabić.

Dodao je i kako je Vlada zadužila Ministarstvo privrede da detaljan izvještaj dostavi Timu Vlade za borbu protiv korupcije i Tužilaštvu Kantona, kao i da će Ministarstvo postupiti po tom nalogu.

Na današnjoj sjednici usvojen je i Izvještaj Tima Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije, i to za period januar – august ove godine.

– Realizirali smo vrlo značajne projekte kao što su: baza javnih nabavki, registar imenovanih lica, a usvojena je i Strategija i Akcioni plan za 2018 – 2019. godinu te su urađene brojne analize koje će nam poslužiti u narednom periodu – naglasio je predsjednik Tima Erduan Kafedžić.

Najavio je da će uskoro doći do profesionalizacije Tima i Ureda za upravljanje kvalitetom, koji će biti popunjen kadrovskim i materijalnim resursima.

– Kanton Sarajevo je lider u BiH u borbi protiv korupcije i visoko je postavio ljestvicu, koju svakodnevno nastoji održati novim projektima, aktivnostima i izazovima – naglasio je Kafedžić.

Po njegovim riječima, u narednom periodu očekuje se realizacija aktivnosti koje imaju za cilj prevenciju korupcije pri dodijeli grant sredstava i poticaja, a u fokusu će biti i uvođenje informacione tehnologije u borbi protiv korupcije.

Kafedžić je naveo da je od postojanja Tima do danas bilo 199 prijava, a u toku ove godine oko 65.

– Te prijave smo proslijedili Kantonalnom tužilaštvu, budžetskoj i kantonalnoj inspekciji. Kantonalna uprava za inspekcijske poslove je izrekla 27 mjera te naplatila 20.100 KM u 2017.godini – rekao je.

Dodao je kako Tim uvijek pomno prati šta se dešava s prijavama te nastoji uspostaviti ozbiljan i preventivan mehanizam u borbi protiv korupcije, saopćeno je iz Pres-služba KS.

(Bportal/Faktor)

Podijeli na društvene mreže!